Nieuws


investeringsprogramma voortgezet onderwijs
investeringsprogramma voortgezet onderwijs Kunstbalie wil de kwaliteit van cultuureducatie bevorderen. Met behulp van het investeringsprogramma kunnen scholen met ambitie investeren in deskundigheidsbevordering en projecten cultuureducatie. Dit kunnen zowel eenmalige als meerjarige projecten zijn.
Cultuur Beweegt. De betekenis van Cultuur in een veranderende samenleving
Cultuur Beweegt. De betekenis van Cultuur in een veranderende samenleving Alle leerlingen moeten via goed cultuuronderwijs de kans krijgen hun creatieve talenten en vaardigheden verder te ontwikkelen. Minister Jet Bussemaker trekt 5 miljoen euro per jaar uit om de Cultuurkaart voor alle middelbare scholieren de komende tien jaar te behouden. Dat schrijft Bussemaker 11 juni in een brief aan de Tweede Kamer.
Nieuwe centrale tentoonstelling Copy/Paste
Nieuwe centrale tentoonstelling Copy/Paste Copy/Paste is een multidisciplinaire tentoonstelling over het hergebruik van beelden, teksten en objecten in de kunst. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs onderzoeken tijdens het tentoonstellingsbezoek het werk van negen kunstenaars die bestaand materiaal in zeven kunstwerken een verrassende nieuwe bestemming geven.
Maestro scholing voor amateur-koordirigenten
Maestro scholing voor amateur-koordirigenten Op 8 juni jongstleden vond de eerste activiteit van Maestro plaats. Deze Inspiratiedag voor koordirigenten was een schot in de roos, zo blijkt uit reacties van deelnemers. Het team van Maestro nodigt u dan ook van harte uit om deel te nemen. Zo kunt u op uw eigen niveau verder bouwen aan uw repertoirekennis, dirigeer- en repetitietechniek en stemgebruik. 
VSB fonds, iedereen doet mee
VSB fonds, iedereen doet mee Stel je eens voor dat de activiteiten van instellingen voor amateurkunstbeoefening nog beter aansluiten op de wensen van hun leden. Stel je eens voor dat zij hun leden meer bijzondere en eigentijdse uitdagingen kunnen bieden. Dat kan. Wij kunnen daarbij helpen, met onze nieuwe Stimuleringsregeling Amateurkunst. 
Convenant ouderen en cultuur
Convenant ouderen en cultuur Samen met publieke én private partijen ondertekenen minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS op dinsdag 18 juni in het Stedelijk Museum in Amsterdam het convenant Ouderen en cultuur. De ondertekening vormt de start van het meerjarenprogramma Lang leve kunst dat tot doel heeft cultuurparticipatie door ouderen (65+) te bevorderen. 
Publicaties Kunstbalie
Publicaties Kunstbalie Kunstbalie heeft een aantal publicaties in eigen beheer uitgegeven. Wilt u meer lezen over theater, grime, zang, dans en/of urban? Kijk dan eens in de winkel. Er zijn verschillende vormen van publicaties beschikbaar. Van handzame boekjes over werkvormen in de amateurdans tot een te downloaden PDF over Urban + Business. 
Kennismaken, leren, doen
Kennismaken, leren, doen Lees meer over de visie 'kennismaken, leren, doen' en de stappen die Kunstbalie zet om te komen tot nieuwe dienstverlening voor het amateurkunstenveld. 

CONTACT


KUNSTBALIE
Ringbaan Oost 8-17
5013 CA Tilburg
T 013 464 82 80

Postbus 606
5000 AP Tilburg

volg ons online
Producten zoeken

Trefwoord
Doelgroep
Discipline
Soort product
Zoeken >>


Er zijn op dit moment geen agenda-items beschikbaar.

© KUNSTBALIE 2009