MEST vanaf 2017 volledig online

De afgelopen jaren hebben we veel mooie complimenten over MEST magazine gekregen. We zijn ook trots op wat we gemaakt en bereikt hebben. Echter, het draagvlak onder de culturele uitvoeringsorganisaties die het tijdschrift tot op heden financieren, is te klein om de papieren uitgave vanaf 2017 te continueren. Dat betekent dat eind december de laatste aflevering van MEST magazine verschijnt. Het platform Mestmag.nl blijft bestaan. 

In het voorjaar van 2013 zag het eerste nummer van MEST magazine het licht. Met een bijzondere inhoud en vormgeving maakten we opvallende kunst en cultuur uit Brabant zichtbaar voor cultuurliefhebbers, voor overheden, bedrijven, fondsen en instellingen, maar nadrukkelijk ook voor mensen die niet automatisch met kunst en cultuur in aanraking komen. We wilden eerst en vooral de maatschappelijke waarde van cultuur tonen. We hebben de afgelopen vier jaar vijftien afleveringen gemaakt, de zestiende verschijnt in december.

Online

Mestmag.nl, de online community voor de Brabantse cultuursector, die nu drie jaar bestaat, blijft wel bestaan. Net zoals de sociale media en de nieuwsbrief. We bereiken er veel mensen mee en willen de komende jaren nog meer inzetten op dialoog met de sector. De doelen die we online wilden verwezenlijken, zichtbaarheid van kunst en cultuur in Brabant vergroten en kennis en inspiratie delen met de sector, hebben we naar tevredenheid gehaald. Meer dan dat. We bereiken via de website ongeveer 2500 bezoekers per week, de nieuwsbrief heeft 2000 abonnees en we hebben bijna 10.000 likes op Facebook. We geven onze online kanalen vanaf 2017 nog meer aandacht.

MEST15 - cover.jpg

Praktisch

MEST magazine werd vier jaar lang gemaakt door hoofdredacteur Stan van Herpen en zijn waardevolle team van journalisten, vormgevers, schrijvers, tekenaars en fotografen. We zijn hen allemaal dankbaar voor alle bijdragen die ze aan het tijdschrift hebben geleverd. Wie weet zien we een aantal van hen online nog terug. 

Wij informeren alle abonnees over de voortgang en afhandeling van de abonnementen. We hopen iedereen terug te zien op Mestmag.nl, op Facebook, LinkedIn, twitter, Instagram of bij onze nieuwsbrief.

MEST magazine en Mestmag.nl werden mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband van Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss, Brabant C en bkkc. Dit zijn ook in de toekomst de partners van Mestmag.nl.

Marlijn Hoefnagel

Marlijn Hoefnagel

Senior Adviseur Communicatie

communicatie advies, waarde van cultuur, trends en ontwikkelingen, overzicht, conceptontwikkeling, vertaling inhoud naar middelen