Zuiderwaterlinie op de kaart zetten

De oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland samen op de kaart zetten; dat is het doel van de intentieovereenkomst over de Zuiderwaterlinie die Kunstbalie ondertekende.

Samen met 24 andere organisaties hebben we op 30 september tijdens het eerste, grote Zuiderwaterliniecongres op fort Isabella in Vught getekend. Er zijn onder meer al plannen voor een Lange Afstand Wandelpad, markeringen bij bezienswaardigheden en gezamenlijke promotie.

De Verhalenkamer
De Verhalenkamer

Het behoud van cultureel erfgoed is van belang voor Kunstbalie. Zo hebben we in het kader van de Zuiderwaterlinie-overeenkomst het project ZuiderWaterlinie Festival ondersteund met de Stimulering Maatschappelijke Opgaven.

Dit project heeft een erfgoedthema als artistieke en creatieve inspiratiebron, waarbij bewoners (amateurkunstenaars en 'gewone' bewoners) zelfstandig kunstprojecten organiseren die passen bij hun interesse, plezier en talentontwikkeling. Zo heeft de verhalenkamer in september 2016 plaatsgevonden. En wordt er toegewerkt naar het ZuiderWaterlinie Festival in april 2017 en het Fortenfestival in september 2017. 

Lees hieronder meer over de Zuiderwaterlinie.

Zuiderwaterlinie
De Zuiderwaterlinie is een aaneenschakeling van elf Brabantse vestingsteden en hun ommeland; van Bergen op Zoom tot voorbij Grave. Het was de indertijd wereldberoemde vestingbouwer Menno van Coehoorn die er rond 1700 een samenhangend geheel van maakte. In geval van vijandelijke dreiging van buiten kon men grote stukken land onder water zetten. De Zuiderwaterlinie is niet alleen belangrijk militair erfgoed maar markeert ook nog altijd een culturele grens tussen Noord en Zuid, zand en klei, protestant en rooms-katholiek: voorbij de Zuiderwaterlinie begint een andere wereld.

Tot het partnerschap behoren de provincie Noord-Brabant, alle veertien gemeenten langs de linie, de Brabantse Waterschappen, de ANWB, Staatbosbeheer en Brabants Landschap.

Lees meer
Lees minder
Marlijn Hoefnagel

Marlijn Hoefnagel

Senior Adviseur Communicatie

communicatie advies, waarde van cultuur, trends en ontwikkelingen, overzicht, conceptontwikkeling, vertaling inhoud naar middelen