SLAGWERKEXAMENS

Via Kunstbalie bestaat de mogelijkheid slagwerkexamens af te leggen. U hebt hierbij de keuze uit het hafabra-slagwerkexamen, het slagwerkexamen Drum & Show slagwerkexamen en het modulair slagwerkexamen 2010. Alle genoemde examens zijn landelijk erkende examens.
SLAGWERKEXAMENS HAFABRA GESTEMD EN ONGESTEMD

Deze examens zijn specifiek bedoeld voor de slagwerker achter het hafabra-orkest en de slagwerker uit de slagwerk-, mallet- en percussiegroepen waar gestemde slagwerkinstrumenten worden gebruikt. Beide slagwerkexamens (gestemd en ongestemd) worden op dezelfde manier afgenomen als de hafabra-muziekexamens theorie en praktijk. 

Deze examens (voorheen Unisono muziekexamens) worden afgenomen in gradatie A t/m D. Alvorens men het praktijkexamen kan afleggen, dient men eerst het theorie-examen behaald te hebben. Ook is het mogelijk in te schrijven voor een combi-examen. Dit houdt in dat u, tegen een gereduceerd tarief, binnen één kalenderjaar zowel het theorie- als praktijkexamen aflegt. De keuzemogelijkheden hieromtrent alsmede de keuze in examendata vindt u als u een account heeft aangemaakt onder inschrijven muziekexamens.

  • Klik hier voor het Raamleerplan deel 1 
  • Klik op de letter van het niveau voor de theorie- en praktijkexameneisen hafabra Ongestemd slagwerk ABC en D
  • Klik op de letter van het niveau voor de theorie- en praktijkexameneisen hafabra Gestemd slagwerk Pauken: ABC en D
  • Klik op de letter van het niveau voor de theorie- en praktijkexameneisen hafabra Gestemd slagwerk Mallets: ABC en D. Klik hier voor de aanvullende eisen (addendum) 2000. 
SLAGWERKEXAMEN DRUM & SHOW

De slagwerkexamens Drum- & Show zijn specifiek bedoeld voor de drum- & showband wereld.  Zowel het theoretische- als het praktijkgedeelte wordt voor slagwerkexamens Drum- & show binnen één examen afgenomen. Er worden examens voor ongestemd en gestemd slagwerk afgenomen alsmede examens voor signaalinstrumenten zonder of met één of twee ventielen en pijperfluit afgenomen. 

Klik hier voor de exameneisen theorie en praktijk Drum & Show gestemd en ongestemd slagwerk alsmede de exameneisen voor signaalinstrumenten zonder of met één of twee ventielen en pijperfluit.
MODULAIR SLAGWERKEXAMEN 2011

Dit nieuwe raamleerplan slagwerk voorziet in de behoefte van de hedendaagse slagwerker. De examenkandidaat slagwerk bepaald namelijk zelf in welke verplichte- en keuzemodules hij of zij examen wenst af te leggen.  De betreffende modules kunnen per module worden afgenomen. Twee keuzemodules en 1 verplichte module, mits voor alle modules geslaagd, geeft de examenkandidaat recht op een landelijk erkend diploma. Ook bestaat de mogelijkheid om genoemde modules binnen één examen af te leggen. Voor de verplichte module geldt dat eerst het theorie-examen moet worden afgelegd. Dit gebeurt op identieke wijze als bij de theorie-examens slagwerk gestemd en ongestemd hafabra.   

Voor de keuzemodules worden naast een cijfer ook punten gegeven. Deze punten zijn weer afhankelijk van het niveau waarop een examenkandidaat deze modules wenst af te leggen.  Om een certificaat te behalen dient een examenkandidaat minimaal vijftien punten per module te scoren. Om in bezit te komen van het landelijk erkend diploma heeft een kandidaat in totaal dertig punten nodig plus een voldoende voor de verplichte module.

Klik hier voor het Raamleerplan deel 1
Klik hier voor het Raamleerplan Modulaire Slagwerkopleidingen met alle eisen voor het theorie- en praktijkexamen A t/m D.

CONTACT


FRANK DE JONG
013 464 82 72
E frank.de.jong@kunstbalie.nl

telefonisch spreekuur:dinsdag 10.00 - 12.00 uur
Ringbaan Oost 8-17 5013 CA Tilburg T 013 464 82 80
info@kunstbalie.nl Postbus 606 5000 AP Tilburg