SLAGWERKEXAMENS


U hebt hierbij de keuze uit drie verschillende soorten slagwerkexamens:

  1. Slagwerkopleiding Modulair (SOM)
  2. Slagwerkexamens Hafabra gestemd en ongestemd
  3. Slagwerkexamens Drum & Show

1.Slagwerkopleiding modulair (SOM)

                   

Deze opleiding voorziet in de behoefte van de hedendaagse slagwerker. De examenkandidaat slagwerk bepaalt namelijk zelf in welke verplichte- en keuzemodules en theorie, in willekeurige volgorde,  hij of zij examen wenst af te leggen. De betreffende modules kunnen per module worden afgenomen. Twee keuzemodules (minimaal 30 studiepunten), 1 verplichte module en het theorie-examen (D-examen is vrijgesteld van theorie), mits voor alle modules geslaagd, geeft de examenkandidaat recht op het landelijk erkend diploma. Ook bestaat de mogelijkheid om genoemde modules binnen één examen af te leggen. Voor de keuzemodules worden naast een cijfer ook punten gegeven. Deze punten zijn weer afhankelijk van het niveau waarop een examenkandidaat deze modules wenst af te leggen. Om een certificaat te behalen dient een examenkandidaat minimaal vijftien punten per module te behalen. De keuzemogelijkheden mbt de modules alsmede de keuze in examendata en locaties vindt u binnen het inschrijfgedeelte van de muziekexamens nadat u een account heeft aangemaakt.

2. Slagwerkexamens Hafabra gestemd en ongestemd


Deze praktijk en theorie-examens worden afgenomen in gradatie A t/m D. Alvorens het praktijkexamen kan worden afgelegd, dient men eerst het theorie-examen behaald te hebben. Dit theorie-examen wordt op identieke wijze georganiseerd en afgenomen als het theorie-examen Hafabra voor blazers. Ook is het mogelijk in te schrijven voor een combi-examen. Dit houdt in dat u, tegen een gereduceerd tarief, zowel het theorie- als praktijkexamen aflegt.  De keuzemogelijkheden hieromtrent alsmede de keuze in examendata en locaties vindt u binnen het inschrijfgedeelte van de muziekexamens nadat u een account heeft aangemaakt.   

3. Slagwerkexamens drum- & show

 

De slagwerkexamens Drum- & Show zijn specifiek bedoeld voor de drum- & showband wereld.  Zowel het theoretische- als het praktijkgedeelte wordt voor slagwerkexamens Drum- & show binnen één examen afgenomen. Er worden examens voor ongestemd en gestemd slagwerk afgenomen alsmede examens voor signaalinstrumenten zonder of met één of twee ventielen en pijperfluit afgenomen.

CONTACT

FRANK DE JONG
013 464 82 72
E frank.de.jong@kunstbalie.nl

Telefonisch spreekuur: dinsdag 10.00 - 12.00 uur

EXAMENEISEN SOM


Klik hier voor het Raamleerplan deel 1
  • Klik hier voor het Raamleerplan Modulaire Slagwerkopleidingen met alle eisen voor het theorie- en praktijkexamen A t/m D.

EXAMENEISEN HAFABRA GESTEMD EN ONGESTEMD


  • Klik hier voor het Raamleerplan deel 1 
  • Theorie- en praktijkexameneisen Ongestemd slagwerk ABC en D
  • Theorie- en praktijkexameneisen Gestemd slagwerk Pauken: ABC en D
  • Theorie- en praktijkexameneisen Gestemd slagwerk Mallets: ABC en D. Klik hier voor de aanvullende eisen (addendum) 2000. 

EXAMENEISEN DRUM&SHOW


  • Klik hier voor de exameneisen theorie en praktijk Drum & Show gestemd en ongestemd slagwerk alsmede de exameneisen voor signaalinstrumenten zonder of met één of twee ventielen en pijperfluit.