Crowdfunding kunst en financiering

Kun je als amateurkunstorganisatie advies gebruiken bij het opstellen van je begroting, het vinden van de juiste financieringsmix of zoek je een overzicht van de verschillende subsidiemogelijkheden zoals crowdfunding cultuur? Ben je op zoek naar subsidie voor kunstenaars? Gebruik deze pagina als jouw startpunt en neem voor meer informatie contact met ons op. Je kunt bij ons terecht voor scholing, advies en informatie over subsidieregelingen.

Begroting

Financiering begint met het maken van een begroting. Een begroting bestaat uit kosten en inkomsten. Deze zijn in een goede begroting aan elkaar gelijk. 

Het is belangrijk om te zorgen voor een goede financieringsmix. Dat wil zeggen dat je niet afhankelijk bent van één inkomstenbron. Welke bron van financiering vormt voor jouw organisatie de belangrijke inkomstenbron? Er zijn vier typen bronnen: overheid, private fondsen, bedrijfsleven en eigen inkomsten (giften, contributie, crowdfunding, kaartverkoop, vrienden van ed.). 

Op deze pagina vind je informatie over deze laatste twee typen, namelijk over giften, crowdfunding en andere mogelijkheden voor het genereren van (meer) eigen inkomsten. 

Crowdfunding cultuur

Kunstbalie biedt in 2017 advies aan groepen of personen die willen gaan crowdfunden zowel binnen de amateurkunstsector als het onderwijs. Daarnaast is er de mogelijkheid om via de impulsgelden een bijdrage van 30% van het streefbedrag te ontvangen als kickstart van jouw crowdfunding. De subsidiebijdrage (na het behalen van je streefbedrag) is minimaal € 1000, dus je streefbedrag moet minimaal € 3333 zijn.

Een adviestraject bestaat uit twee keer digitale feedback op jouw plannen en één keer een adviesgesprek. Daarnaast kunnen wij je meer informatie geven over bestaande platforms. Als jouw project online gaat, en wij staan achter jouw plannen, kunnen wij promotie maken via onze communicatiekanalen. Interesse? Neem contact met ons op.

Lees meer praktische tips over crowdfunding en ervaringen van Brabantse amateurkunstpartijen in onderstaande publicatie.

 

Andere financieringsmogelijkheden 

Giften 

Particulieren en bedrijven kunnen je organisatie een gift doen. Als je bent aangesloten als culturele ANBI hebben de donateurs een belastingvoordeel. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie via de belastingdienst

Contributie 

Contributie of lidmaatschapsbijdrage is een vooraf afgesproken bedrag dat een lid periodiek aan de vereniging betaald. Dit bedrag is bedoeld voor het in stand houden van de vereniging. Sommige verenigingen hanteren al jarenlang hetzelfde tarief. Wil jij weten of jouw tarief nog wel voldoet? Neem dan contact met ons op. 

Kaartverkoop 

De kaartverkoop is vaak een onzekere factor in een begroting. Sommige organisaties hanteren daarom een "early-bird-tarief" voor de vroege beslissers, maken een gedifferentieerde prijs voor verschillende doelgroepen of bieden een passe-partout aan voor meerdere voorstellingen, soms gecombineerd met een andere vereniging. Denk bij het maken van de begroting na over de verschillende opties. Wij denken graag met je mee. 

Jasmijn van der Hamsvoord

Jasmijn van der Hamsvoord

Adviseur Kunstbeoefening

financiering, crowdfunding, communicatie, infrastructuur, netwerken

Joosje Duindam

Joosje Duindam

Adviseur Kunstbeoefening

financiering, crowdfunding, onderzoek, lokale infrastructuur, gemeentelijk beleid, community art en kunstbeoefening