Eerste impulsgelden-aanvraag vanuit amateurkunst gehonoreerd!

Met de nieuwe programmalijn ‘Theater van de Stad’ wil theater De Lievekamp de bewoners van Oss meer betrekken bij de programmering van het theater en bij de cultuur in de stad. Dit project ontvangt een bijdrage van € 123.235 uit het impulsgeldenprogramma (voor drie jaar).

De Lievekamp wil integratie en participatie van individuen en groepen uit alle delen van de Osse samenleving stimuleren. Ze betrekt de bevolking in en om Oss actief bij hun programma en nodigt hen uit om van hun podium gebruik te maken. De Lievekamp kan met dit project op termijn een voorbeeldfunctie vervullen ten opzichte van andere theaters in Brabant en Nederland.

 

Vanuit Kunstbalie begeleidden Evelien Wouters en Luana Berghmans de aanvraag. “We zijn heel blij dat meteen in de eerste ronde een project rondom amateurkunst zich heeft aangemeld en ook subsidie toegekend heeft gekregen. Het is spannend om te bekijken of amateurkunst, naast de professionele kunsten, in deze regeling hun plek kan vinden. We zijn blij dat we De Lievekamp hebben mogen adviseren in aanloop naar de subsidieprocedure en we kijken uit naar meer mooie projecten”, aldus Evelien Wouters, senior adviseur kunstbeoefening bij Kunstbalie. Ook de directeur van De Lievekamp was blij met het adviestraject, zo vertelt hij in bovenstaande video.

De honorering voor ‘Theater van de Stad’ behoort tot de eerste bijdragen van het vernieuwde impulsgeldenprogramma. Naast Theater de Lievekamp krijgen maker Jacqueline Hamelink en Studio Gebroed een bijdrage voor de doorontwikkeling van hun professionele beroepspraktijk, GGD West-Brabant krijgt een bijdrage voor een project dat de verbinding legt tussen kunst en zorg. De Stichting Niet Normaal ontvangt een bijdrage voor een project dat het maatschappelijk debat over robotisering van de samenleving een impuls kan geven. En de aanvraag van Stichting Schijt aan de Grens is ook gehonoreerd. In totaal verdeelde de adviescommissie impulsgelden ruim 6 ton.

Daarnaast ontvingen GGzE en De Link een bijdrage voor een kennisvouchertraject. Kennisvouchertrajecten zijn bedoeld voor het versterken van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager. Tot slot kunnen we melden dat de crowdfundingprojecten The Mother of Beauty (Van Osch Films) en Alles in Kleur (Jeroen Kant) succesvol hun streefbedrag hebben gehaald, en daarom een bijdrage krijgen uit het impulsgeldenprogramma.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil de provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het gaat om financiering met blijvend effect, niet om eenmalige projectsubsidie. Makers, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen een beroep doen op de impulsgelden.

De impulsgelden zijn voor de periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. De uitvoering van het programma ligt bij Kunstbalie, bkkc en Erfgoed Brabant. Ook aanvragen? Kijk hier.

Evelien Wouters

Evelien Nelemans-Wouters

Senior Adviseur Kunstbeoefening

subsidieregelingen, financiering, projectmanagement, dans, theater

Luana Berghmans

Luana Berghmans

Consulent Kunsteducatie; Specialisatie Theater

Kunsteducatie, Waarde van kunstbeleving, Theater en Jeugdtheater, Cultuurmanagement, Ondernemerschap