Impulsgelden-aanvraag Beeld | Merk gehonoreerd

Het cultureel centrum in Oosterhout, H19, heeft in 2017 een stevige introspectie gedaan op haar eigen manier van werken. Aanleiding hiervoor was een personele reorganisatie. Van daaruit is H19 opnieuw gaan kijken naar: wie zijn we? En wat doen we? Hieruit zijn nieuwe vormen van kunst- en cultuureducatie en -participatie ontstaan. Maar hoe H19 deze extern communiceert en hoe zij zichzelf daarin profileert is voor hen de vraag. In het kader van de impulsgeldenregeling heeft het centrum een aanvraag voor een kennisvoucher gedaan en die is gehonoreerd.

Waar loopt H19 tegen aan?

Het doen zit in het bloed, maar het communiceren nog niet. H19 zegt zelf: “We merken dat we onze boodschap en bereik willen aanpassen op onze nieuwe stijl van kunst- en cultuureducatie en -participatie. Want het werkt. Maar wat zeggen we erover? Hoe profileert een centrum voor de kunsten zich in deze tijd?”

Gewenste effect

Naast de profilering die aansluit bij de nieuwe organisatie en een imagoduiding voor het centrum voor de kunsten, wenst H19 input te geven aan andere culturele centra over hun eigen aanpak en wat er in dit traject is geleerd. Om zo het cultureel ondernemerschap en kennis in het culturele werkveld te vergroten.

Het traject

Onder begeleiding van coach Tirza de Jong zal H19 in de eerste fase van het traject keuzes maken bij de positionering. En hierin ontdekken, ervaren en leren hoe zij hun missie, visie en waarden nu concreet naar buiten toe willen communiceren. Dit gebeurt zowel in woord als in beeld.

Vervolgens gaat H19 dit onder begeleiding van Tirza de Jong implementeren en uitvoeren. Afhankelijk van de opbrengsten van fase 1, en de eigen sterktes en zwaktes van de organisatie, wordt er gekeken naar welke menskracht en/ of middelen aangeschaft of aangepast dienen te worden. Om zo uiteindelijk de nieuwe organisatievormen op een succesvolle manier te communiceren.

Het traject zal in het begin van 2018 starten en eindigen in rond de zomer van 2018.

Juryadvies

De jury ziet dit traject als een logische volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie en is van mening dat dit traject in belangrijke mate bijdraagt aan de structurele versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager.

Kunstbalie heeft H19 kritisch bevraagd bij het opstellen van het conceptplan in het voortraject van de aanvraag.

De impulsgelden zijn voor de periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. De uitvoering van het programma ligt bij Kunstbalie, bkkc en Erfgoed Brabant. Ook aanvragen? Kijk hier. Lees hier meer over het aanvragen van kennisvouchers.

Roy van Weverwijk

Roy van Weverwijk

Consulent Kunsteducatie; Specialisatie Fotografie en Film

coaching, fotografie/film, kunst- en cultuureducatie, competentiegericht werken, culturele infrastructuur

Evelien Wouters

Evelien Nelemans-Wouters

Senior Adviseur Kunstbeoefening

subsidieregelingen, financiering, projectmanagement, dans, theater