Impulsgelden-aanvraag Muziek uit de toren gehonoreerd

Muziek uit de toren is een educatief programma rondom de Lambertustoren in Helmond waar erfgoed, muziek en onderwijs elkaar ontmoeten. In het centrum van de stad staat de Heilige St. Lambertuskerk met een toren van bijna 63 meter hoog. Eenmaal in de kerk, prijkt het onlangs gerestaureerde Robustelly-orgel met een klank die zijn weerga niet kent. Twee schatten, verborgen in de toren van de kerk, die de Helmondse jeugd via dit project kan gaan ontdekken. Het project is aangevraagd via de impulsgelden-regeling en gehonoreerd door de jury.

Elk jaar organiseert het Comité Open Monumentendag Helmond in samenwerking met CultuurContact, het bureau voor cultuureducatie in Helmond, de zogenaamde Klassendag: een dag waarop kinderen in de gelegenheid worden gesteld om Helmondse monumenten te bezoeken.

Bezoek Lambertustoren

Voor deze gelegenheid is het afgelopen jaar een Monumentenspeurtocht ontwikkeld. Kinderen uit de groepen 7/8 (het afgelopen jaar waren dat er 450!) lopen een speurtocht door de Helmondse binnenstad en bezoeken daarbij een aantal monumenten, waaronder de Heilige St. Lambertuskerk. Vanuit deze gegevens, is het idee ontstaan om deze twee zaken aan elkaar te koppelen en de Klassendag in Helmond (de reeds ontwikkelde speurtocht) uit te breiden met een bezoek aan de Lambertustoren.

Pilot in Helmond

Door het project als pilot in Helmond uit te zetten, kan het project uitgerold worden over andere gemeentes in en buiten de provincie, om kerkorgel, carillon (erfgoed en cultuur) én onderwijs elkaar te laten ontmoeten.

Juryrapport

De jury vindt het van belang dat orgels en carillons onder de aandacht blijven van de jeugd en dat met de uitvoering van voorliggend plan cultureel erfgoed doorgegeven wordt aan jongere generaties. Het programma sluit volgens de jury goed aan bij de beleving van een jonge doelgroep.

De hele aanvraag en het projectplan lees je hier. De impulsgelden zijn voor de periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. De uitvoering van het programma ligt bij Kunstbalie, bkkc en Erfgoed Brabant. Ook aanvragen? Kijk hier.

Luana Berghmans

Luana Berghmans

Consulent Kunsteducatie; Specialisatie Theater

Kunsteducatie, Waarde van kunstbeleving, Theater en Jeugdtheater, Cultuurmanagement, Ondernemerschap

Evelien Wouters

Evelien Nelemans-Wouters

Senior Adviseur Kunstbeoefening

subsidieregelingen, financiering, projectmanagement, dans, theater