Impulsgelden-aanvraag 'Urbanlicious, back to the future' gehonoreerd

Curtley’s Hiphop Factory wil de kwaliteit van de cultuureducatie op 3 VMBO scholen verbeteren, door het ontwikkelen en implementeren van een doorgaande leerlijn. Het project vindt plaats op de Rooi Pannen en het Reeshof College in Tilburg en het Mill Hill College in Goirle. Het project is aangevraagd via de impulsgeldenregeling en gehonoreerd door de jury.

Het is voor hen een manier om nog steviger in te zetten op structurele verankering binnen het onderwijs. Daarnaast zijn de scholen al jaren een partner voor Curtley’s Hiphop Factory waar het cultuureducatie en dans betreft.

urbanlicious.jpg

Als resultaat van de voorgenomen samenwerking van drie jaar wordt niet alleen gekoerst op nieuwe doorlopende leerlijn op het gebied van dans en podiumkunsten, maar ook op het gebied van nieuwe media. Daarmee krijgt cultuuronderwijs een vaste plaats in het curriculum van deze scholen.

Zelfstandige voortzetting

Het streven is ervoor te zorgen dat de scholen na de subsidieperiode het traject zelfstandig voortzetten. De scholen waar de Hiphop Factory mee samen werkt zijn in staat om de lessen uit eigen middelen te bekostigen. Met behulp van de subsidie kunnen ze de doorgaande leerlijnen ontwikkelen, deze zullen ook bruikbaar zijn voor andere scholen. In september 2017 start het project.

Professionele begeleiding

Curtley Mooring is de artistiek leider van Curtley’s Hiphop Factory. Binnen de dansschool traint hij wedstrijdgroepen die Nederlands Kampioen zijn geweest en ook succesvol hebben gepresteerd op internationale wedstrijden. Tevens is hij als docent verbonden aan de Fontys Academie voor Danseducatie. De zakelijke leiding is in handen van Janine Mooring.

Honorering

De jury ziet een ontwikkeling van een artistiek onderwijsprogramma dat tevens een nieuwe stap betekent in de activiteiten die de aanvrager tot nu toe heeft uitgevoerd. Er wordt door de aanvrager een combinatie gemaakt tussen de persoonlijke expertise als danser/docent en de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn op vmbo-scholen. De opgedane ervaring kan de aanvrager weer inzetten bij het opleiden van nieuwe dansdocenten. De hele aanvraag en het projectplan lees je hier.

De impulsgelden zijn voor de periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. De uitvoering van het programma ligt bij Kunstbalie, bkkc en Erfgoed Brabant. Ook aanvragen? Kijk hier.

Evelien Wouters

Evelien Nelemans-Wouters

Senior Adviseur Kunstbeoefening

subsidieregelingen, financiering, projectmanagement, dans, theater