Informatiebijeenkomst De Cultuur Loper ‘Begroting en verantwoording CmK 2017-2020'

CHV Noordkade, Veghel

Deze regionale bijeenkomst 'Begroting en verantwoording CmK 2017-2020’ wordt georganiseerd voor de nieuwe en bestaande partners van gemeenten, DCL-intermediairs en werkgevers van DCL-intermediairs in regio Brabant-Oost. Hieronder vind je het programma.

Programma:

09.30 – 10.00 uur         Inloop
10.00 – 12.30 uur          Start programma
12.30 – 13.00 uur          Lunch

Tijdens het programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Welkom en opening
 • Algemene werkwijze en verdeling van budgetten over de hoofddoelen van de regeling
 • Co-creatie en vraaggericht werken
 • Verdeling provinciaal beschikbaar budget
 • Première nieuw introductiefilmpje ‘Met De Cultuur Loper werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit’
 • Verdeling lokaal beschikbaar budget
 • De intermediaire rol en het activiteitenbudget
 • Modellen voor een verdeling over deelnemende scholen
 • Enkele voorbeelden uit de praktijk door lokale intermediairs
 • Reflectie op de getoonde voorbeelden
 • Toelichting op het vernieuwde digitale format ‘begroting en verantwoording CmK’
 • Handboek verantwoording CmK 2017-2020 van het Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Toelichting op het format
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen
 • Optioneel: welke kansen biedt deelname voor de samenwerking van scholen met lokale aanbieders?

De bijeenkomst is alleen voor genodigden. Zij hebben een uitnodiging ontvangen. Heb je een vraag over de bijeenkomst? Mail dan naar: info@decultuurloper.nl

Ad van Drunen

Ad van Drunen

Senior Adviseur Kunsteducatie

projectleider De Cultuur Loper, monitoring & evaluatie, landelijke en provinciale ontwikkelingen, verbinding binnen-buitenschools