Muziek, van inspireren naar doen!

Wat kan professionele kunst teweegbrengen in het onderwijs? Tijdens de studiedag Muziek, van inspireren naar doen! op 7 maart onderzochten leraren, cultuurcoördinatoren en intermediairs uit Brabant en Limburg deze vraag op bijzondere wijze. De dag, georganiseerd door philharmonie zuidnederland in samenwerking met Kunstbalie, Cultuurstation Eindhoven en twee workshop-leiders, startte met een repetitiebezoek waarbij de deelnemers plaatsnamen ‘tussen’ de orkestenleden in. Consulent kunsteducatie Robin Brugman neemt je mee in zijn beleving van de dag.

Na deze ontmoeting in de grote zaal van Muziekgebouw Eindhoven, hebben we uitgebreid gereflecteerd met elkaar. Welke ervaring was voor jou het belangrijkste? Tijdens het plenair terugkoppelen van deze ervaringen kwamen er prachtige woorden naar boven, over de muziek, de kwaliteit van het orkest, de ruimte en de emotie bij de deelnemers.

Wat geef je leerlingen mee?

Dat wat we in de repetitie hebben beleefd, hebben we vervolgens gekoppeld aan dat wat de leerlingen meemaken als ze in contact komen met een kunstbeleving ‘uit de grote wereld’. Wat zou jij als leraar willen meegeven aan je leerlingen als je denkt aan in contact komen met een professionele kunstenaar of een professionele productie?

Verbinding met kunsten

In de video, gemaakt tijdens deze dag, vertellen een aantal deelnemers, workshopleiders en organisatoren over hun ervaringen. Duidelijk wordt dat het belang van DOMEIN 3 en de reflectie daarop door de deelnemers wordt uitgesproken. Daar waar leerlingen zich verhouden tot het werk wat ze aanschouwen, hun eigen ervaring onder woorden weten te brengen, ontstaat er een verbinding met de kunsten. We hebben hierbij onder andere de reflectiekaarten en doorkijkjes in de culturele ontwikkeling besproken.

Mede door studiedagen als deze wil Kunstbalie zich, als medeorganisator en inhoudelijk expert, inzetten om de verbinding tussen kunst en onderwijs te leggen en te vergroten.

Robin Brugman

Robin Brugman

Consulent Kunsteducatie

De Cultuur Loper, theater, primair onderwijs, coachen, scholing, verbinden, samenwerken

Ingrid Ruijgh

Ingrid Ruijgh

Consulent Kunsteducatie; Specialisatie Muziek

De Cultuur Loper, muziek, primair onderwijs, depotC, coachen, verbinden, samenwerken