Hero

impulsgelden - future cities | mu artspace

Met Future Cities willen MU en STRP de ontwikkeling en studie van mbo'ers verrijken. Door op te trekken met andere makers en instellingen starten zij een Brabant-brede leergemeenschap op.  

future cities

Future Cities is een programma van MU en STRP gericht op mbo'ers. Het programma bestaat uit workshops, een tweedaags festival waar in 2018 en 2019 met studenten en docenten samen invulling aan wordt gegeven en een Brabant-brede leergemeenschap. Met uiteenlopende studierichtingen, kunstenaars en designers worden thema’s uitgewerkt rondom speculatief design, kritisch denken, creatieve technologie en BioArt. De mbo’ers wordt uitgedaagd om samen een artistiek hoogwaardig programma te ontwikkelen en te realiseren dat bijdraagt aan en aansluit op de individuele ontwikkeling van de student. De nadruk ligt op kritisch denken, verbeelding en onderzoekend vermogen.

strp

 

waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De jury vindt de ambitie van de MU en STRP – het vormgeven van cultuureducatie voor én met mbo-leerlingen – zeer aansprekend en van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem. Dit project ziet zij als een kansrijk startpunt. Zij staat ook positief tegenover de landelijke inbedding van dit project.

rol kunstbalie

Kunstbalie heeft MU en STRP voorafgaand aan de impulsgeldenaanvraag geadviseerd. Samen is gekeken naar het plan dat er lag en naar de mogelijkheden dit te verduurzamen binnen het onderwijsveld.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2018/005.

Annemiek Tekstra Berendsen

Annemiek Tekstra-Berendsen

Consulent Voortgezet Onderwijs