Hero
Kunstbalie

Over ons

Samen met het onderwijs, de amateurkunst, de Brabantse gemeenten, provinciale cultuurpartners en maatschappelijke organisaties werken we aan een levendige Brabantse kunstsector. Dit doen we vanuit onze rol als expertisecentrum voor kunsteducatie en kunstbeoefening in Noord-Brabant.

We bieden advies, verbinden organisaties en sectoren met elkaar en ondersteunen projecten met kennis en financiële middelen

We geloven in de kracht van samenwerking en investeren in experiment en vernieuwing.

Doen we ons werk goed, dan dragen we bij aan een toegankelijke en toekomstbestendige kunstsector die kunstzinnige ontplooiing mogelijk maakt voor alle Brabanders.

Ons werkplan 2018

Onze Meerjarenvisie 17-20

Uitvoeringsprogramma cultuur provincie 

Samen werken aan kunstzinnige ontplooiing voor alle Brabanders

Medewerkers Kunstbalie.png

Ons team

Vacatures

Stage/werkervaringsplek afdeling communicatie 

Kunsteducatie

Via kunsteducatie ontwikkel je je talent en creatieve vaardigheden. Je maakt kennis met muziek, theater, dans en andere kunstuitingen. Maar je oefent ook in vrij denken en doen. Zo ben je voorbereid op een samenleving die voortdurend verandert.

Kunstbeoefening

Actief bezig zijn met kunst maakt je tot een completer mens. Je benut je talenten, bent creatief, maakt mooie dingen, krijgt inspiratie, ontmoet anderen en verrijkt je leven.

Community art

Steeds vaker is kunst een middel om maatschappelijke doelen te realiseren. Zoals het verbeteren van de leefbaarheid in wijken of het vergroten van de kwali- teit van leven onder kwetsbare burgers. We ondersteunen deze en andere vormen van community art.

"
Kunst en cultuur maken van Brabant een aantrekkelijke provincie om te wonen, werken en leven.

We willen dat elke Brabander de mogelijkheid heeft om te ontdekken waar zijn talent ligt, en om dat talent verder te ontwikkelen, of dat nu op amateur niveau ligt, of op hoog professioneel niveau. Dat begint bij cultuureducatie, op school en daarbuiten, en bij amateurclubs en -verenigingen.

Want de waarde van kunst is nauwelijks te overschatten!
- Henri Swinkels, Gedeputeerde Leefbaarheid & Cultuur
"