De waarde van amateurkunst

"De waarde van kunst is nauwelijks te overschatten", aldus gedeputeerde Henri Swinkels. Een prachtige uitspraak, maar hoe maken we die waarde tastbaar? Hoe versterken we het imago en de legitimiteit van amateurkunst? Daar helpen we graag bij.

Daarom deze pagina vol prikkelende opinies, gefundeerde onderzoeken en inspirerende video's. Gebruik ze om de waarde van amateurkunst aan je samenwerkingspartners te laten zien!

Opinie

Vooroordelen over amateurkunst

‘Daar moet je wat mee doen’ – Lucas de Waard, mei 2016

'Ben je een goede zanger, kun je mooi tekenen of speel je bij elke schoolvoorstelling je tegenspelers naar huis, dan is het wachten op de gevleugelde woorden 'daar moet je wat mee doen'. Dat is het wijdverbreide idee dat talent niet verspild mag worden', schrijft de Brabantse schrijver Lucas de Waard in zijn artikel 'Daar moet je wat mee doen'. We vroegen Lucas eens met een andere bril naar amateurkunst te kijken, want er zijn nog wel wat vooroordelen te overwinnen. Het resultaat: een prikkelend artikel op Mestmag.nl over professionele kunstenaars die liever amateur zijn. Ook op Cultureel Kapitaal van LKCA is de ingekorte versie van zijn opinieartikel te lezen.

Iedereen kan amateurkunstenaar zijn

‘Kunst is dichterbij dan je denkt’ – Mest, mei 2016

'De scheidslijn tussen professioneel en amateur binnen de kunstensector vervaagt. We leven in een samenleving waarin digitale netwerken en sociale media niet meer weg te denken zijn en kunstenaars steeds vaker horizontaal - bottom-up - opereren en communiceren'.  Veel mensen zijn amateurkunstenaar zonder dat ze zich er bewust van zijn, schrijft Miranda den Dekker in haar artikel. Op Mestmag.nl lees je haar hele verhaal.

Brabant

Amateurkunst in de Schijnwerpers - Brabant Magazine, mei 2016

In het artikel Amateurkunst in de Schijnwerpers in het Brabant Magazine, wordt amateurkunst goed onder de aandacht gebracht. Wist je bijvoorbeeld dat voor eenderde van de Brabanders cultuurbeoefening onderdeel is van het dagelijks leven? In het Brabant Magazine laat de provincie ook zien dat zij het belang van amateurkunst inziet. In het artikel zijn onder meer het Brabantkoor en Kunstbende uitgelicht.

Brabantkoor.png

Onderzoek

Zicht op actieve cultuurparticipatie - LKCA en Fonds voor Cultuurparticipatie, 2016

De statistieken geven aan dat het aantal beoefenaars terugloopt, maar de vraag is of die statistieken met de bestaande definities nog wel een goed beeld kunnen geven van de creatieve en kunstzinnige ontwikkeling van mens en samenleving'. Dit staat in het voorwoord van het onderzoek Zicht op actieve cultuurparticipatie dat een gezamenlijke uitgave is van LKCA en FCP. Hiermee worden actoren in het veld, politici en beleidsmakers gevoed met actuele kennis van de praktijk en van de vragen die we ons dienen te stellen. Lees het onderzoek hier. Vanaf januari 2017 is het onderzoek Zicht op actieve cultuurparticipatie ook te verkrijgen op de website van LKCA.

afbeelding 12 Dance2b.jpg

Jeanne de Vaan

Jeanne de Vaan

Adviseur Kunstbeoefening

van idee naar realisatie, formuleren van beleid en doelen, netwerken, zorg, dans, educatie