Kennis: Begroting en financiering

Kun je als amateurkunstorganisatie advies gebruiken bij het opstellen van je begroting, het vinden van de juiste financieringsmix of zoek je een overzicht van de verschillende subsidiemogelijkheden zoals crowdfunding cultuur? Gebruik deze pagina als jouw startpunt en neem voor meer informatie contact met ons op. Je kunt bij ons terecht voor scholing, advies en informatie over subsidieregelingen.

Projectplan

Om samenwerkingspartners, sponsoren, fondsen en je eigen organisatie inzichtelijk te maken wat je idee is, is het belangrijk om een projectplan op te maken. In dit plan beschrijf je waarom dit idee gerealiseerd moet worden, wat je wil bereiken en hoe je dat gaat aanpakken.  

Bekijk hier een mogelijke opbouw van een projectplan.

Vergeet ook niet om na afloop van je project te evalueren en verstuur op tijd de verantwoording naar subsidiënten, samenwerkingspartners en sponsoren.

Financieringsmogelijkheden 

Er zijn vier verschillende financieringsstromen te onderscheiden. Hieronder worden ze kort toegelicht. Wil je hier meer over weten? Schrijf je dan in voor de scholingsmodule over financieringsmogelijkheden en ondernemerschap. Houd de agenda in de gaten voor nieuwe data.

Eigen inkomsten

 • Crowdfunding: Crowdfunding wordt ook wel publieksfinanciering genoemd. Jouw publiek en achterban maken vooraf met (kleine) donaties jouw project mede mogelijk. Lees meer over crowdfunding en bekijk ook de mogelijkheden vanuit het impulsgeldenprogramma
 • Eigen leden: contributie of deelnemersbijdrage. Contributie is een vooraf afgesproken bedrag dat een lid periodiek aan de vereniging betaald. Dit bedrag is bedoeld voor het in stand houden van de vereniging. Sommige verenigingen hanteren al jarenlang hetzelfde tarief. Je kunt ook per project een deelnemersbijdrage vragen. Wil jij weten of jouw tarief nog voldoet? Neem dan contact met ons op.
 • Kaartverkoop / merchandising: De kaartverkoop is vaak een onzekere factor in een begroting. Sommige organisaties hanteren daarom een "early-bird-tarief" voor de vroege beslissers, maken een gedifferentieerde prijs voor verschillende doelgroepen of bieden een passe-partout aan voor meerdere voorstellingen, soms gecombineerd met een andere vereniging. Ook vooraf kaarten verkopen aan bedrijven zorgt voor garantie op afname. Een bedrijf kan deze kaarten dan aanbieden aan de eigen medewerkers of klanten. Denk bij het maken van de begroting na over de verschillende opties. Ook verkoop van programmaboekjes en materialen zijn mogelijkheden voor eigen inkomsten.
 • Giften: Aan een gift zit geen tegenprestatie vast. In tegenstelling tot sponsoring en crowdfunding. Particulieren en bedrijven kunnen je organisatie een gift doen. Als je bent aangesloten als culturele ANBI hebben de donateurs een belastingvoordeel. Meer informatie via de belastingdienst.  

Bedrijfsleven

 • Sponsoring: De definitie van sponsoring is een investering van een sponsor in een club, activiteit en/of evenement in ruil voor het recht om de associatie met de gesponsorde te gebruiken om de (commerciële) doelstellingen te behalen. Maak vooraf een sponsorplan, zodat je weet wat je wilt vragen én kunt bieden! Je kunt sponsoring in een geldbedrag, maar ook in reductie of natura ontvangen. Kijk op de websites van het LKCA en Cultureel Avonturiers voor enkele tips.
 • Barterdeals: Een barterdeal is een vorm van moderne ruilhandel. Je ruilt goederen of diensten met gesloten beurzen. Denk bijvoorbeeld aan het ontvangen van lunchpakketten van de plaatselijke bakker tijdens je festival in ruil voor een privéconcert op de verjaardag van de vrouw van de bakker.

Overheidsfondsen

Er zijn in Nederlands drie overheidslagen die op verschillende manieren cultuur ondersteunen.

 • Landelijk: De overheidsmiddelen van het rijk zijn onder verdeeld bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds creatieve industrie, Mondriaanfonds, Nederlands filmfonds en Nederlands letterenfonds. Voor amateurkunst is het eerste fonds een goede mogelijkheid.
 • Provinciaal: In de provincie Noord-Brabant is deze beleidsperiode de ‘Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant’ leidend. Paragraaf 4 beslaat de meerjarenregeling voor amateurkunst en paragraaf 6, 7 en 8 gaan over de impulsgelden. De criteria staan per subsidietype toegelicht.
 • Lokaal: gemeentes verdelen de middelen voor cultuur op verschillende manieren. Soms zijn de middelen bijvoorbeeld ondergebracht bij een aparte stichting. Neem contact op met je eigen gemeente om te weten hoe het daar zit.

Private fondsen

De financiële middelen van private fondsen komen meestal uit donaties, legaten en loterijopbrengsten. Een fonds stelt haar eigen criteria en doelgroep op. Je kunt online zoeken naar passende fondsen. Probeer daarbij ook eens andere zoekwoorden dan de gebruikelijke ‘subsidie cultuur’: bijvoorbeeld op doelgroep jongeren of ouderen, thema’s zoals maatschappij, sport of wijkparticipatie. Bekijk ook de pagina ‘Subsidieregelingen’ voor enkele fondsen.    

Begroting 

Een begroting maken vraagt om marktonderzoek (wat zijn bijvoorbeeld de prijzen van zaalhuur?), inhoudelijke keuzes (wordt er bijvoorbeeld een extra dirigent of choreograaf ingehuurd voor dit project?) en slimme manieren om je kosten te financieren (zoals barteldeals).

Enkele tips:

 • Een begroting bestaat altijd uit kosten en baten (dekkingsplan) en deze twee zijn gelijk aan elkaar;
 • Vergeet jezelf niet op te nemen in de begroting;   
 • Neem ook kosten op voor tegenpresentaties, sponsorwerving ed.

Wil jij meer weten over het opstellen van een begroting? Houd dan de website in de gaten voor de scholingsmodules ‘Ik heb een idee.. wat nu?’, waar ook begroten als onderwerp in naar voren komt. 

Bekijk hier een voorbeeld van een begroting. Dit is ter illustratie! De volgorde staat niet vast en ieder project kan andere kosten en inkomsten met zich meebrengen. 

Jasmijn van der Hamsvoord

Jasmijn van der Hamsvoord

Adviseur Kunstbeoefening

financiering, crowdfunding, communicatie, projectmanagement, infrastructuur, netwerken

Joosje Duindam

Joosje Duindam

Adviseur Kunstbeoefening

financiering, crowdfunding, onderzoek, lokale infrastructuur, gemeentelijk beleid, community art en kunstbeoefening