KunstSelect

KunstSelect is landelijk kunstaanbod voor samenwerkende scholen in het primair onderwijs, dat is bemiddeld en geselecteerd door Kunstloc Brabant. De provinciale rol die Kunstloc Brabant sinds 1989 speelde, het compleet verzorgen van kunstmenu’s/ KunstSelect, zal worden afgebouwd waar mogelijk.

Er vindt een zorgvuldige, gefaseerde overdracht plaats van de diverse facetten van de KunstSelect dienstverlening. Dat wat wordt afgebouwd, dient elders te worden opgebouwd. We monitoren deze beweging om daarna te bepalen of en welke nieuwe rol van Kunstloc Brabant noodzakelijk is. Daarnaast blijven we de komende jaren investeren in De Cultuur Loper.

Inschrijving schooljaar ’18-’19

Werkgroepen kunnen zich vanaf 23 oktober om 10.00 uur weer inschrijven voor de programmering van KunstSelect voor schooljaar 2018-2019. Het gaat om de tentoonstellingsdisciplines beeldend, film & fotografie, literatuur en mediakunst. Er kunnen meerdere projecten voor verschillende doelgroepen worden aangevraagd. Ook werkgroepen die voor dit schooljaar geen tentoonstellingen afnamen kunnen aanvragen. Verwerking van de inschrijvingen gaat op volgorde van binnenkomst en kan tot en met 13 april 2018. Bekijk het volledige aanbod op DepotC. Kosten: € 3,15 per leerling. Aanvragen kan per email.

 

6OKT6635 - website.jpg

De Stilte. Fotografie: Hans Gerritsen

Nieuwe ontwikkelingen

Decennialang bezochten duizenden Brabantse basisschoolleerlingen het theater, de concertzaal en het museum via het provinciaal georganiseerde kunstmenu KunstSelect. Er is veel gebeurd sinds de provincie vorig jaar heeft aangegeven deze dienstverlening van Kunstloc Brabant af te willen bouwen. Her en der ontstond paniek en werd gevreesd of in de toekomst net zoveel kinderen in aanraking zullen komen met de professionele kunsten. Tegelijkertijd ontstonden ook de eerste nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? Een inventarisatie. 

Nieuwe initiatieven in Brabant

Het centraal bemiddelde professionele kunstaanbod wordt verzelfstandigd en de partijen die hierin een actieve en betrokken rol kunnen spelen, veranderen. De benodigde verandering behelst niet alleen de KunstSelect-structuur zelf, maar vooral de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Kunstloc Brabant ondersteunt de scholenwerkgroepen en nieuwe spelers met kennis en advies. Interesse? Lees de veldverkenning of neem contact met ons op.

Lees ook het artikel op Mestmag.nl: Nieuwe koers in Brabantse kunsteducatie

Podiumkunsten

De verandering van KunstSelect zorgt voor nieuwe kansrijke initiatieven, zoals het Brabant Menu: de noemer waaronder de vier Brabantse gezelschappen Artemis, De Stilte, Schippers & van Gucht en philharmonie zuidnederland samenwerken en voorstellingen aanbieden voor het basisonderwijs. Zij doen dit voor acht werkgroepen in 2017/2018.

Leerlingen van de werkgroepen Veghel, Aalst-Waalre, Asten-Someren, Laarbeek en Waalwijk kunnen kennis gaan maken met het collectieve aanbod. Op 22 november organiseert het Brabant Menu een informatieve en inspirerende studiemiddag over het kijken naar podiumkunsten. Maak bij Theater Artemis in Den Bosch kennis met een vleugje muziek, een snufje dans en theater, tipjes De Cultuur Loper en culturele vermogens en een toefje zelf doen.

Beeldende kunst

In meer gemeenten zijn samenwerkingen gestart tussen cultuurcoördinatoren en provinciale instellingen. Zo ontving Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch de afgelopen maanden 3000 leerlingen uit Vught bij ‘Middernacht bij Meret en Bart’.

Leerlingen van groep 7/8 uit Dongen bezoeken dit schooljaar Museum De Pont in combinatie met een dansproject van de Fontys Dansacademie. Daarbij dansen studenten van de dansacademie bij een aantal kunstwerken als reactie op deze beelden. Dit project werd geïnitieerd door Kunstpodium in Dongen. 

Daarnaast zijn er ook initiatieven om scholen die verder weg van (grote) musea liggen te bedienen. 

Het Van Gogh Huis in Zundert biedt scholen goedkope tickets aan om van en naar het museum te reizen.

Breda Photo Festival wil in samenspraak met verschillende werkgroepen een reizende tentoonstelling met een educatief programma gaan ontwikkelen. 

Werkgroepen

CultuurBox Boxtel heeft voor schooljaar 2017-2018 met 12 scholen een programma opgezet i.s.m. het Noordbrabants Museum. Alle groepen krijgen een museumles aangeboden: een rondleiding en een workshop in het Spetter- of Medialab. Per museumles is er een voorbereidende en verwerkende les in de klas.

Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft voor 18 scholen in schooljaar 2017-2018 vier projecten opgezet i.s.m. verschillende lokale en provinciale partners. Deze staan allemaal in het teken van design: groep 1/2 gaat een eigen sieraad ontwerpen, groep 3/4 gaat haar ideale schooltas verbeelden, groep 5/6 gaan naar Schoenenmuseum Waalwijk, groep 7/8 gaat op vormenjacht in het Stedelijk museum ’s-Hertogenbosch.

Cultuurspot Drimmelen programmeert met ingang van schooljaar 2017-2018 zelf volgens de logica van het vertrouwde KunstSelect standaardmodel. Voor de invulling van de doelgroep 7/8 heeft Mariëlla Huijgens na contact met Kunstbalie Mats Horbach’s Sensotoop geprogrammeerd in de discipline mediakunst. De Sensotoop is door Mats gelanceerd tijdens de laatste STRP Biënnale en zo is dit voor beide partijen meteen een pilot.

In het verleden heeft Kunstbalie in samenwerking met musea succesvolle projecten geplaatst binnen KunstSelect. Zo stond in de programmering onder meer KeiStof, Naar de Pont en Hoog, diep en ver. Drie samenwerkingen met respectievelijk het TextielMuseum Tilburg, Museum De Pont Tilburg en Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch. De eerste twee producten werden ingezet in de directe omgeving van het museum omwille van het eraan gekoppelde museumbezoek. Hoog, diep en ver was een project wat zich buiten de muren van het museum afspeelde en zou een voorbeeld kunnen zijn voor toekomstige projecten, zeker waar het gaat om het bereiken van regio’s buiten de vijf grootste Brabantse steden.

Op dit moment zijn we o.a. met de volgende partners in gesprek:

  • Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch
  • Het Noordbrabants Museum (Den Bosch)
  • Van Abbemuseum (Eindhoven)
  • TextielMuseum (Tilburg)
  • Museum Jan Cunen (Oss)
  • Museum De Pont (Tilburg)
  • MU (Eindhoven)
  • Stedelijk Museum Breda
  • BredaPhoto
  • STRP (Eindhoven)

Het initiatief ligt in eerste instantie bij het onderwijs en de musea, in goede samenwerking met inbreng van ieders expertise. Kunstbalie kan en wil in deze samenwerking verbindingen leggen en haar expertise en ervaring inbrengen en overdragen. We hebben onder andere een veldverkenning gedaan voor kunst op school. 

De komende jaren zal Kunstbalie diverse culturele partijen begeleiden bij het ontwikkelen van toegankelijke, kwalitatief sterke en betaalbare kunsteducatieve-projecten. Een recent voorbeeld van een dergelijk traject vind je in Vught, waar dit jaar al een project is opgezet waarbij alle leerlingen het museum bezoeken en in de klas actief aan de slag gaan met een verwerkingsopdracht.

Heb je interesse in een samenwerking met een beeldende instelling? Laat het ons weten! 

Lees meer
Lees minder

Veranderende rol werkgroepen

Werkgroepen konden voor schooljaar 2017-2018 nog beperkt gebruik maken van KunstSelect: per werkgroep kon Kunstloc Brabant voor twee doelgroepen, twee tentoonstellingsdisciplines programmeren. 

Overige mogelijkheden, zoals het aanbod op online etalage DepotC en contactgegevens van aanbieders, vind je hier:

Projecten & voorstellingen PO

Veranderende rol intermediairs

Intermediairs die hier interesse in hebben, worden door Kunstloc Brabant begeleid bij bijvoorbeeld het scouten van voorstellingen. Bekijk hiervoor onze scoutingscriteria podiumkunsten

Hier vind je impresariaatsdagen voor het seizoen 2018-2019:

Impresariaat/gezelschap         Datum en locatie

Bureau vanaf 2                          11 december 2017, Lelystad   

Bureau Bannink                         13 november 2017, Nieuwegein
                                                   22 januari 2018, Rotterdam

De Stilte                                      2 november 2017, Breda

Frontaal                                     18 januari 2018, Amsterdam

Het Verteltheater                       20 november 2017, Utrecht
                                                   6 februari 2018, Utrecht

STIP theaterproducties              6 november 2017, Houten

STT producties                           16 januari 2018, Zwolle

Theaterburo Frijns                      15 januari 2018, Utrecht

Uit de Kunst                                29 januari 2018, Arnhem

Van Engelenburg    

Het Boekentheater    
    
Dag vd Muziekvoorstelling         30 oktober 2017, Utrecht
 
De Reus Totaal Impressariaat     

Lees meer
Lees minder

Geprogrammeerd voor 2017/2018

15 werkgroepen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de tentoonstellingen en projecten van KunstSelect voor het seizoen 2017-2018. Leerlingen kunnen genieten van 22 tentoonstellingen en projecten op het gebied van beeldende kunst, fotografie, literatuur en nieuwe media. Ook voor het schooljaar 18/19 zal er de mogelijkheid bestaan voor werkgroepen om zich in te schrijven voor de tent. disciplines. De tentoonstellingen en projecten van KunstSelect vind je op DepotC.nl

Uitslag enquête

Kunstbalie kreeg bij een enquête over de dienstverlening in 2016 een 8,2 gemiddeld van de scholenwerkgroepen voor de kwaliteit van de voorstellingen en tentoonstellingen KunstSelect, het lesmateriaal, de adviezen en de organisatorische ondersteuning. De rol van Kunstbalie verandert van uitvoerder naar adviseur en ondersteuner. We zijn continu in gesprek met de scholen en het culturele veld voor kwalitatieve cultuureducatie in de klas.

Omdat de rol van Kunstbalie verandert van uitvoerder naar adviseur en ondersteuner, hield Kunstbalie een enquête onder de KunstSelect-scholenwerkgroepen om de toekomstige ondersteuning af te stemmen. Vijfentwintig vertegenwoordigers van scholenwerkgroepen vulden de enquête in. Een ruimte meerderheid (79%) geeft aan te blijven samenwerken met elkaar en andere scholenwerkgroepen om culturele activiteiten voor hun leerlingen te organiseren. Ook geven zij aan gebruik te willen blijven maken van online diensten van Kunstbalie: klunky.nl (voor lesmateriaal) en DepotC (overzicht projecten en voorstellingen). 

 Groep 1 & 2 van OBS De Driehoek in Hilvarenbeek bij kunstwerk Joost Mellink - foto Simone Vos.JPG

Herman Kuypers

Herman Kuypers

Adviseur Kunsteducatie

Advisering en inspiratie betreffende beleid, organisatie en bemiddeling van kunsteducatie voor het primair onderwijs

Monique Cunnen

Monique Cunnen

Adviseur Kunsteducatie

primair onderwijs, kunsteducatie, advisering, bemiddeling, beleid, intermediair, interne cultuurcoördinator

Olivier de Jong

Olivier de Jong

Senior Consulent Programmering