Kunstbalie verbindt en versterkt organisaties uit het onderwijs en de amateurkunst die bouwen aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders. 

Als Brabants expertisecentrum bieden we advies en ondersteuning aan organisaties die zich bezighouden met kunsteducatie in het onderwijs en kunstbeoefening in de vrije tijd. 

Samen maken we ons sterk voor een toegankelijke en toekomstbestendige kunstsector.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant

ACTUEEL

Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 ingediend
Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 ingediend
Op 14 oktober 2016 heeft Kunstbalie, als penvoerder van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor de provincie Noord-Brabant, de subsidieaanvraag voor de periode 2017-2020 ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De deadline voor de aanvraag was 17 oktober 2016. Uiterlijk 1 februari 2017 ontvangt Kunstbalie bericht of het subsidieverzoek is gehonoreerd.
Lees meer >>
Onderzoek Buitenschoolse Cultuureducatie
Onderzoek Buitenschoolse Cultuureducatie
Een van de speerpunten in het actieprogramma buitenschoolse cultuureducatie, opgesteld door Kunstbalie en de provincie Noord-Brabant naar aanleiding van het rapport van de commissie Paes, is het aanvullen van onze kennis van de buitenschoolse cultuureducatie in Brabant. Daartoe heeft Kunstbalie het PON de opdracht verstrekt om met name het gemeentelijk beleid en de zzp-ers eens nader te beschouwen. Daarnaast heeft Kunstbalie gekeken naar andere onderzoeken die zijn gepubliceerd na het verschijnen van het rapport van de commissie Paes. Deze nieuwe informatie is (beknopt) weergegeven in dit document.
Lees meer >>
Nieuwe lichting docenten al in aanraking met De Cultuur Loper
Nieuwe lichting docenten al in aanraking met De Cultuur Loper

Steeds meer Pabo-studenten komen al tijdens hun stage in aanraking met De Cultuur Loper, doordat steeds meer Brabantse scholen hiermee werken. Ook op de Pabo-opleidingen zelf wordt intensiever samengewerkt met Kunstbalie één van de organisaties achter De Cultuur Loper. Tijdens een ambitiegesprek en een workshop introductie De Cultuur Loper en competentiegericht cultuuronderwijs in september, maakten diverse Pabo-opleidingen in Brabant intensiever kennis met De Cultuur Loper.

Lees meer >>
 Resultaten 4 jaar Kunstbalie Fonds Amateurkunst
Resultaten 4 jaar Kunstbalie Fonds Amateurkunst

Het Kunstbalie Fonds Amateurkunst is in 2013 opgericht als fonds op naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vier jaar lang zijn amateurkunstinitiatieven ondersteund bij het organiseren van bijzondere producties, tentoonstellingen, festivals en jongerencultuur. Vanaf 2017 vervalt dit fonds.

Lees meer >>
Stagevacature Afdeling Communicatie
Stagevacature Afdeling Communicatie
Wil jij stage lopen bij Kunstbalie? Of ben je op zoek naar een werkervaringsplek in combinatie met de Startersbeurs Tilburg? Kijk dan hier! We bieden ieder half jaar (in september en in januari) een stage- of werkervaringsplek aan!
Lees meer >>
Nieuwe inschrijfronde Impuls Muziekonderwijs
Nieuwe inschrijfronde Impuls Muziekonderwijs
Wilt u meer en betere muzieklessen verzorgen voor uw leerlingen?
Uw leerkrachten of muziekdocenten hierbij ondersteunen?
En samenwerken met de lokale muziekschool, muziekgezelschappen of het poppodium?

Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool.
Lees meer >>
Werkconferentie Amateurkunst 2016
Werkconferentie Amateurkunst 2016
De jaarlijkse Werkconferentie Amateurkunst vindt plaats op donderdag 10 november 2016 bij Nieuwe Veste in Breda. 
Lees meer >>
Nieuwe scholings brochure De Cultuur Loper 2016-2017 uit
Nieuwe scholings brochure De Cultuur Loper 2016-2017 uit
Ruim dertig trainingen gericht op versterken van vakinhoudelijke deskundigheid voor kunsteducatie, dat bieden Kunstbalie en Erfgoed Brabant deelnemers aan De Cultuur Loper. In het schooljaar 2016-2017 kunnen leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs, cultuuraanbieders en educatief medewerkers gebruik maken van dit scholingsaanbod. In de brochure Scholingsaanbod 2016-2017 zijn alle trainingen gebundeld.
Lees meer >>
Ook in het bedrijfsleven zijn narren nodig
Ook in het bedrijfsleven zijn narren nodig
‘Kunstvakken in het voortgezet onderwijs: wat hebben leerlingen daar nu aan?’ Op het Rythovius college in Eersel moest kunstvakdocent Nick Seijkens het belang van zijn beroep regelmatig verdedigen. En daarom besloot hij om vijftig oud-leerlingen die ‘iets’ met kunst zijn gaan doen, zelf te laten vertellen over hun werk en leven. Kunstmanifestatie kunst = de kern was het resultaat. Wat hoopt Seijkens te bereiken met deze dag? En waarom is het volgens hem de taak van een school om de discussie over kunstvakonderwijs aan te gaan? Kunstbalie ging met hem in gesprek.
Lees meer >>
Drie nieuwe ICC-cursussen van start
Drie nieuwe ICC-cursussen van start
 
Lees meer >>
Feestelijke conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit
Feestelijke conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit
Kunstbalie organiseert samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie op 8 december een feestelijke conferentie die in het teken staat van vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit.
Lees meer >>
Provincie investeert in tien bijzondere cultuur projecten
Provincie investeert in tien bijzondere cultuur projecten
Vluchtelingen & Stratum swag, Taalboost en Benksie in de buurt; dit zijn drie van de tien projecten die met geld uit de regeling ‘Stimulering Maatschappelijke Opgaven’ zijn toegekend. 
Lees meer >>
Community art: wat werkt en wat levert het op?
Community art: wat werkt en wat levert het op?
Steeds meer maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten in Brabant zetten kunst en cultuur in bij projecten over maatschappelijke vraagstukken. Landelijk expertisecentrum CAL-XL startte in 2010 met het ontwikkelen en verfijnen van een methode om deze projecten door te lichten en zo beter te kunnen sturen op resultaat: wat werkt en wat levert het op?
Lees meer >>
Infographic Kunstbalie 2015
Infographic Kunstbalie 2015
 
Lees meer >>
10 randvoor waarden voor toekomst bestendige organisatie
10 randvoor waarden voor toekomst bestendige organisatie
 
Lees meer >>
De waarde van kunsteducatie
De waarde van kunsteducatie

“Kunst, cultuur en creativiteit zijn belangrijk voor kinderen. Op school maken ze daar meestal voor het eerst kennis mee; vandaar cultuureducatie”, aldus gedeputeerde Henri Swinkels. Hij ziet het belang van cultuureducatie en van De Cultuur Loper voor Brabant. Waarom is kunsteducatie van belang? En wat is de status van de culturele infrastructuur? Op deze pagina vindt u diverse inspirerende voorbeelden, onderzoeken en prikkelende opiniestukken om de waarde van kunsteducatie te benadrukken.

Lees meer >>
Subsidie-regelingen 2016
Subsidie-regelingen 2016
Kunstbalie voert in 2016 diverse subsidieregelingen uit voor de Provincie Noord-Brabant. Hieronder kunt u informatie vinden over de volgende subsidieregelingen: Provinciaal Opererende Amateurkunst, Stimulering Ontwikkeling Kunstencentra en het Jeugdcultuurfonds Brabant. Samen met het Prins Bernard Cultuurfonds bundelen wij onze krachten in het Kunstbalie Fonds Amateurkunst.
Lees meer >>
Culturele etalage DepotC
Culturele etalage DepotC
 
Lees meer >>
De waarde van amateurkunst
De waarde van amateurkunst
"De waarde van kunst is nauwelijks te overschatten", aldus gedeputeerde Henri Swinkels. Een prachtige uitspraak, maar hoe maken we die waarde tastbaar? Hoe versterken we het imago en de legitimiteit van amateurkunst? Daar helpen we je graag bij. Daarom deze pagina vol prikkelende opinies, gefundeerde onderzoeken en inspirerende video's. Gebruik ze om de waarde van amateurkunst aan je samenwerkingspartners te laten zien!
Lees meer >>
Nieuw cultuurbeleid provincie
Nieuw cultuurbeleid provincie
Het provinciale cultuurbeleid voor de komende jaren is nu definitief. In het nieuwe uitvoeringsprogramma Cultuur dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld, zijn voor het eerst alle vormen van provinciaal cultuurbeleid bij elkaar gebracht. Van kennismaking via cultuureducatie tot het ontwikkelen van internationaal toonaangevende activiteiten. Op deze wijze wil de provincie al deze onderdelen beter op elkaar afstemmen, en sturen op samenhang.
Lees meer >>
Crowdfunding voor Amateurkunst
Crowdfunding voor Amateurkunst
In de financiering van kunst en cultuur is de afgelopen jaren veel veranderd. Kunstbalie publiceert daarom met trots het inspiratieboekje ‘Crowdfunding voor amateurkunst’ vol tips en inspiratie voor financiering.
Lees meer >>
Verbinding van cultuureducatie met andere vakken
Verbinding van cultuureducatie met andere vakken
Het onderwijs vraagt om een verbinding van cultuureducatie met andere vakken. Kunstbalie en Cubiss voeren in 2016 gezamenlijk een onderzoek uit naar de verbinding tussen cultuureducatie met taalvaardigheid en mediawijsheid. Om deze vakken aan elkaar te koppelen wordt er optimaal gewerkt aan het ontwikkelen van de juiste competenties en vaardigheden bij leerlingen. Op scholen waar De Cultuur Loper én de Bibliotheek op school loopt liggen hiervoor de meeste kansen.
Lees meer >>
Hoe kijken naar kunst werkt
Hoe kijken naar kunst werkt
Kunstgebouw en Kunstbalie presenteren Hoe kijken naar kunst werkt. Professor Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, laat in deze film zien dat het beleven van kunst de hersenen van kinderen in beweging zet.
Lees meer >>
Cultuureducatie op Brabantse scholen onderzocht
Cultuureducatie op Brabantse scholen onderzocht
Vorig jaar heeft Kunstbalie als onderdeel van de provinciale monitor laten onderzoeken of er verschillen zijn tussen scholen die wel en niet deelnemen aan De Cultuur Loper. De resultaten onderschrijven het beleidsvoornemen van de provincie om het programma breder uit te gaan rollen.
Lees meer >>
Actieplan buitenschoolse cultuureducatie
Actieplan buitenschoolse cultuureducatie
In 2016 wil de provincie onderzoeken welke rol zij kan en wil spelen om de situatie van de buitenschoolse cultuureducatie te verbeteren.
Lees meer >>
Verzelfstandiging KunstSelect
Verzelfstandiging KunstSelect
 
Lees meer >>

Twitter

Kunstbalie Er zijn nog enkele laatste plekken vrij voor de Werkconferentie Amateurkunst#5 op 10 nov. Sta jij al ingeschreven? https://t.co/jINYRunJ5d
24 okt
Kunstbalie RT @Kunstzone: Ga 3 november mee op een experimentele en verwonderende reis! Inspiratiedag VO 2016 @Kunstbalie @FHKTilburg https://t.co/gZ…
24 okt
Kunstbalie Je kunt je weer aanmelden voor Kunstbende Atelier op School (@KunstbendeNB) Bekijk alvast het filmpje & lees meer:… https://t.co/uc6dUs93Pf
24 okt
Kunstbalie RT @EvelienMJM: Volle bak bij Fanfari Bombari in Heusden! Onder andere gesteund door het @Kunstbalie Fonds Amateurkunst https://t.co/f2L3Q5…
24 okt
Kunstbalie “Kunst blijft kleven aan de bewoners”, zoals een van de deelnemers verwoorden tijdens het CAB Café do 20 okt. Lees… https://t.co/24vNMygIzf
21 okt
Kunstbalie Aan de slag met creatief programmeren op #school?Kom naar @MU_artspace inspiratiesessie over De Creatieve Code 21nov https://t.co/ipCHaUHrmG
21 okt
Kunstbalie Inspiratiedag VO 2016 is bij @FHKTilburg op 3 november! Wil jij bij internationale sessie-leiders & interactieve wo… https://t.co/nU2lKUwbYA
20 okt
Kunstbalie @kertimulatsag We gaan je ontzettend missen! En zullen iig bij elk cultureel zelfportret aan je denken. Veel plezier & succes op @AKVStJoost
18 okt
Kunstbalie RT @MESTMagazine: Je wekelijkse portie cultuurnieuws staat weer online! @Kunstbalie @ErfgoedBrabant @Cubiss https://t.co/6nw3x48Wlm
18 okt
Kunstbalie Amateurkunstclubs werken aan storytelling, financiën en projectmanagement bij cursus 'ik heb een idee, wat nu'?… https://t.co/Eh7fumDASW
17 okt

Agenda

NOVEMBER
di
01
Deadline aanvraag Kunstbalie Fonds Amateurkunst
 
Lees verder...
do
03
Inspiratiedag VO
 
Lees verder...
za
05
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
do
10
Breda
Werkconferentie Amateurkunst
 
Lees verder...
ma
21
Inspiratiesessie De Creatieve Code
 
Lees verder...
za
26
Sport en Cultureel Centrum t Rondeel
Praktijkexamen Muziek Woudrichem
 
Lees verder...
DECEMBER
do
08
1931 Congrescentrum Brabanthallen
Feestelijke conferentie Vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit
 
Lees verder...
za
10
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
JANUARI
za
14
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
FEBRUARI
za
11
Kunstbalie
Theorie-examen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
za
18
Gemeenschapshuis De Borgh
Theorie-examen Muziek Budel
 
Lees verder...
MAART
wo
08
Dag van de Cultuureducatie 2017: Leren combineren
 
Lees verder...
za
11
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
za
18
Centrum voor de Kunsten Eindhoven
Theorie-examen Muziek Eindhoven
 
Lees verder...
za
25
Gemeenschapshuis De Borgh
Praktijkexamen Muziek Budel
 
Lees verder...
za
25
Mondriaanhuis
Theorie-examen Muziek Uden
 
Lees verder...
APRIL
za
01
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
za
08
Sport en Cultureel Centrum t Rondeel
Theorie-examen Muziek Woudrichem
 
Lees verder...
MEI
za
13
Kunstbalie
Theorie-examen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
JUNI
za
10
Centrum voor de Kunsten Eindhoven
Praktijkexamen Muziek Eindhoven
 
Lees verder...
za
17
Sport en Cultureel Centrum t Rondeel
Praktijkexamen Muziek Woudrichem
 
Lees verder...
za
24
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
JULI
za
01
Mondriaanhuis
Praktijkexamen Muziek Uden
 
Lees verder...
za
08
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
SEPTEMBER
za
09
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
OKTOBER
za
07
Kunstbalie
Theorie-examen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
NOVEMBER
za
04
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
za
25
Sport en Cultureel Centrum t Rondeel
Praktijkexamen Muziek Woudrichem
 
Lees verder...
DECEMBER
za
02
Kunstbalie
Praktijkexamen Muziek Tilburg
 
Lees verder...
CAB